Het eerste gesprek vindt meestal plaats rond de 8ste week van je zwangerschap. Wil je liever eerder komen, dan is dat natuurlijk geen probleem.

Noteer voor je de assistente belt vast de 1e dag van je laatste menstruatie. Ze zal hiernaar vragen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Indeling controles

Meestal zijn er elke 4 weken controles in de 1e helft van de zwangerschap. Dit worden er, naarmate de zwangerschap vordert, steeds meer.

Aan het einde van je zwangerschap kom je wekelijks op controle. Soms zijn er meer of minder controles nodig. Dit zal de verloskundige met je bespreken.

Schematische indeling:

1e controle: 8 – 10 weken
Termijnecho: 10 – 12 weken
2e controle: 14 – 16 weken

16 – 24e week: om de vier weken
24e- 30e week: om de drie weken
30e – 36e week: om de twee weken
36e – 42e week: iedere week

1e controle

Wat kun je verwachten op de 1ste afspraak?

De 1e afspraak duurt ongeveer 60 minuten. De verloskundige stelt vragen over je huidige zwangerschap en bespreekt eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen. Ook stelt ze vragen over de gezondheid van jou, je partner en familieleden.

Daarnaast bespreekt ze je medische voorgeschiedenis, familiaire aandoeningen en meet ze je bloeddruk. Een echo vindt op een ander moment plaats. De assistente controleert je urine en meet je lengte en gewicht.
Tot slot geeft de verloskundige informatie over voeding in de zwangerschap en prenatale screening. Ook worden afspraken gemaakt voor echo- en bloedonderzoek.

Lees meer

Vervolgcontroles

Na de eerste afspraak wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Bij iedere controle meten we je bloeddruk en beoordelen de groei van je buik. Bij de tweede controle proberen we naar het hartje van de baby te luisteren. Later in de zwangerschap bekijkt de verloskundige de ligging en indaling van de baby.
Tijdens elke controle wordt ook gevraagd hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Je kunt al jouw vragen kwijt bij ons. Het is handig om deze vragen als geheugensteuntje vooraf al op papier te zetten.

Aan het einde van de zwangerschap wordt de bevalling uitgebreid besproken. Aan bod komen dan jouw wensen & verwachtingen, die je kunt beschrijven in een geboorteplan, en ook bespreken we de bel instructies.

Hoewel we er alles aan doen om het spreekuur volgens afspraak te laten verlopen, komt het soms voor dat het iets uitloopt. Dit heeft meestal te maken met een spoedgeval. We vragen hiervoor graag je begrip.

In de folder ‘zwanger’ lees je alle belangrijke onderwerpen over je zwangerschap .