1e controle

Wat kun je verwachten op de 1e afspraak?

De 1e afspraak duurt ongeveer 60 minuten. De verloskundige stelt vragen over je huidige zwangerschap en bespreekt eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen. Ook stelt ze vragen over de gezondheid van jou, je partner en familieleden. Daarnaast bespreekt ze je medische voorgeschiedenis, familiaire aandoeningen en meet ze je bloeddruk.

Een echo vindt op een ander moment plaats. De assistente controleert je urine en meet je lengte en gewicht.
Tot slot geeft de verloskundige informatie over voeding in de zwangerschap en prenatale screening. Ook worden afspraken gemaakt voor echo- en bloedonderzoek.

Wat wordt er besproken?

Per onderwerp zal worden besproken:

De zwangerschap:
Is dit je eerste zwangerschap? Zo nee, hoe zijn je eerdere zwangerschappen verlopen. Wat is de eerste dag van je laatste menstruatie? (om de duur van de zwangerschap vast te stellen)

Je gezondheid
Ziekten, operaties, bloedtransfusies en behandelingen.

Medicijngebruik:
Als je de laatste maanden medicijnen hebt gebruikt of bepaalde klachten hebt, is het ook belangrijk dit te vertellen. Dat geldt ook als je rookt, alcohol of drugs (hebt) gebruikt.

De gezondheid van je partner en familieleden:
Als er in jouw familie of die van je partner ziekten of aandoeningen voorkomen, is het verstandig dit te vertellen zodat de wij hier extra alert op zijn bij de ontwikkeling van de baby. Denk hierbij aan suikerziekte, taaislijmziekte (cystic fibrosis), open rug of een spierziekte, Downsyndroom of hartafwijkingen

Je leefomstandigheden:
Leef je alleen of met een partner? Wat voor werk doe je? Als er bijzondere omstandigheden zijn in je leven is dit verstandig te melden. Misschien krijg je tijdens de zwangerschap te maken met veranderingen , bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Dit kan van invloed zijn op je zwangerschap.

Erfelijke aandoeningen:
Wij stellen in het intakegesprek vragen om te bepalen of er een verhoogd risico is op erfelijke aandoeningen. We kunnen dan diagnostisch onderzoek aanbieden. Soms ken je het antwoord niet bij de intake en doe je later navraag bij de familie. Omdat sommige onderzoeken al vroeg in de zwangerschap gedaan moeten worden, is het belangrijk dat je eventuele nieuwe informatie direct aan de verloskundige doorgeeft.

Wat neem je mee?

Wat neem je mee op de eerste afspraak?

– geldig identiteitsbewijs
– dossier van een eventuele eerdere zwangerschap
– noteer ook even de 1e dag van je laatste menstruatie
– potje ochtendurine.

De casemanager:

jouw eigen verloskundige

De casemanager

In verloskundigenpraktijk Natal werken we met casemanagers.

De verloskundige casemanager is jouw persoonlijke aanspreekpunt. Tijdens het 1e gesprek proberen we inzicht te krijgen in de medische achtergrond van jou en je partner. We gaan na of er misschien bijzonderheden zijn die extra aandacht vragen.

Soms is het nodig om (met jouw toestemming) informatie op te vragen bij je huisarts of specialist. Je verloskundige zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

Goed op de hoogte

Gedurende je hele zwangerschap blijft dezelfde casemanager je begeleiden. Veel vrouwen vinden het prettig om een ‘eigen verloskundige’ te hebben. Andersom leert je verloskundige jou ook goed kennen en is ze optimaal op de hoogte van jouw persoonlijke situatie. Dat schept een band. Alleen tijdens acute situaties kan het gebeuren dat een andere verloskundige de ‘eerste hulp’ biedt. Zij brengt je casemanager achteraf wel altijd op de hoogte van veranderingen of bijzonderheden.