Wij merken dat de situatie rondom Corona veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM  en naar de website van JIJWIJ

 

Update coronamaatrdegelen 25-05-2021:

 • Je mag bij alle afspraken weer 1 persoon meenemen.
  Kinderen mogen weer meekomen, maar tellen ook als 1 persoon.
 • Tijdens de bevalling mag er naast je partner 1 extra persoon aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel een thuisbevalling als een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Je moet nog steeds een mondkapje dragen bij binnenkomst en vertrek uit het ziekenhuis.
 • De kraamvisites vinden bij je thuis plaats of telefonisch, dit hangt af van de situatie en zal tijdens de kraamweek besloten worden.
 • Mocht je opgenomen worden in het ziekenhuis dan zijn er tijdens het bezoekuur van 18.00-20:00 uur maximaal twee bezoekers welkom, kinderen t/m 12 jaar worden hierin niet meegeteld. Dit is exclusief de partner, deze mag standaard aanwezig zijn op de suite. Wisseling van personen binnen deze bezoektijd is niet toegestaan.
  Het eigen gezin/kinderen mogen 1 keer per dag, buiten de bezoekregeling om, aanwezig zijn
 • De nacontrole zal in overleg telefonisch dan wel fysiek plaats vinden.

 

Voor adviezen rondom de Coronavaccinatie zie hieronder: 

De beroepsverenigingen in de geboortezorg hebben op 22 april jl. laten weten dat ook zwangere vrouwen zich veilig kunnen laten vaccineren tegen COVID-19, het coronavirus, bij voorkeur met een zogenaamd mRNA-vaccin (Pfizer/ Moderna).

Dit advies is herzien na grootschalig onderzoek in onder andere de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd met Pfizer of Moderna zonder noemenswaardige bijwerkingen. Daarom wordt ook in Nederland geadviseerd om zwangere vrouwen met Pfizer of Moderna te laten vaccineren.

Wie komen in aanmerking:

 • De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen die volgens de landelijke vaccinatiestrategie voor vaccinatie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren. Dit zijn vrouwen met onderliggende ernstige ziekten (longen, hart, suikerziekte, nierziekten, verminderde weerstand), ernstig overgewicht, ouder dan 35 jaar en/of migratie- achtergrond.

LET OP: Gezonde zwangere vrouwen worden routinematig gevaccineerd wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen

Bezwaren?

 • Er zijn geen bezwaren voor vaccinatie van man/ vrouw bij een actieve kinderwens.
 • Er zijn geen bezwaren voor vaccinatie in het eerste trimester.
 • Er zijn geen bezwaren voor vaccinatie bij borstvoeding.

 

De werkgroep bestaat uit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).
Bron: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/04/Standpunt-Vaccinatie-tegen-COVID-19- rondom-zwangerschap-en-kraambed-versie-22-april-2021-def.pdf