Op dit moment heerst er, zoals jullie wellicht wel weten, in Nederland een grieppandemie (wereldgriep). Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd dezelfde griep hebben. Het gaat om het Coronavirus. Dit virus veroorzaakt COVID-19. Om er voor te zorgen dat de verspreiding van dit virus gecontroleerd verloopt en we elkaar zo veel mogelijk kunnen beschermen, wordt de zorg voor de komende tijd beperkt tot dat wat noodzakelijk is.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij niet-zwangere personen. Omdat er nog beperkte data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, NVK en RIVM besloten de RCOG-richtlijn te volgen. Gezien het belang om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij kritisch gekeken hoe wij onze zorg hier zoveel mogelijk naar kunnen inrichten. Dit betekent een aantal aanpassingen, zodat nodige zorg door blijft gaan met zo min mogelijke kans op verspreiding.

Alle verloskundigenpraktijken in Noord-Brabant zullen deze afspraken naleven. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd hierom je e-mail ,Social Media van je praktijk en je telefoon in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM  en naar de website van JIJWIJ