Wij merken dat de situatie rondom Corona veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM  en naar de website van JIJWIJ

Voor adviezen rondom de Coronavaccinatie zie hieronder: 
Adviezen over vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen rondom zwangerschap en kraambed

 • Advies is om gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.
 • Advies is vrouwen met onderliggende ernstige ziekten, ook in de zwangerschap, wel te vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Het gaat daarbij om (één van) de volgende aandoeningen:
  • Vrouwen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Vrouwen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Vrouwen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  • Vrouwen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en vrouwen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Vrouwen die een bloedziekte hebben. Vrouwen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling. Vrouwen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Vrouwen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  • Vrouwen met een hiv- (humaan immunodeficiëntievirus) infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hiv-infectie met een CD4 cluster of differentiatie 4 cluster of differentiatie 4 getal onder
  • Vrouwen met ernstige leverziekte.
  • Vrouwen met zeer ernstig overgewicht. BMI >40

 

Vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden contacten met COVID-19  en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen, adviseren we  in geval van zwangerschap ook te vaccineren.

 • Hoewel er onvoldoende bekend is wordt er vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.
 • Er bestaat een voorkeur vaccinatie na het 1e trimester te laten plaatsvinden, maar er is vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het 1e trimester en daarom zou de toediening in deze fase van de zwangerschap veilig zijn. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.
 • Indien de zwangere vrouw niet tot een van bovenstaande groepen behoort is het advies om voor de vaccinatie een gesprek met de zorgverlener te hebben voor nadere uitleg. (Counseling)
 • Vrouwen die borstvoeding geven mogen zich laten vaccineren.

Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker onveranderd bestaan.