Voeding baby

Welke voeding je je baby geeft, is een belangrijke keuze.

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Maar borstvoeding geven heeft ook voordelen voor de moeder.

Borstvoeding

6 borstvoedingsfeiten

 • Borstvoeding bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van kinderen in de eerste 6 maanden
 • Borstvoeding beschermt de baby tegen ziekten
 • De hoeveelheid en samenstelling van de borstvoeding wordt vanzelf afgesteld op de behoefte van het kind
 • Borstvoeding geven beperkt het bloedverlies bij de moeder na de bevalling
 • Borstvoeding geven maakt het makkelijker om na de bevalling weer op gewicht te komen
 • Borstvoeding geven bevordert de band tussen moeder en kind

Borstvoeding geven

Wil je borstvoeding gaan geven?

Of twijfel je hier nog over? Volg dan de cursus Borstvoeding een goede start van zorgorganisatie de Zorgboog.

Meer informatie over borstvoeding vind je op de sites van borstvoedingsorganisatie La Leche League en Vereniging Borstvoeding Natuurlijk.

Marielle van den Broek is Lactatiekundige in onze praktijk.

Flesvoeding geven

Wil of kun je geen borstvoeding geven?

Bijvoorbeeld omdat het niet lukt, of omdat je bepaalde medicijnen slikt. Welk merk je kiest, maakt niet zoveel uit. De samenstelling van de voedingsstoffen in flesvoeding is vastgelegd in de Warenwet. Iedere fabrikant moet zich aan die samenstelling houden. Meer weten over flesvoeding? Lees de folder Flesvoeding,  of bezoek de website van het Voedingscentrum.

Geboorteaangifte

Waar doe je aangifte?

Wanneer de baby geboren is dan ben je verplicht het kind binnen 3 werkdagen na de geboorte aan te geven bij de gemeente waarin het kind geboren is. Dat is dus niet perse de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn

Weekend en feestdagen

Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden meegerekend in de 3 dagen waarin je de geboorte moet aangeven. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, maar er moeten altijd 2 werkdagen in de termijn zitten.

Wie doet aangifte?

De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.

Als de vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

 • Ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • De bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • Het hoofd of de gemachtigde van een instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente

Meenemen

Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte.

Je hebt wel de volgende documenten nodig:

 • Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
 • Een paspoort of ID-bewijs van de moeder

Eventueel:

 • Geboortebericht van de arts of verloskundige
 • Akte van erkenning
 • Akte van naamskeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam uw kind krijgt)
 • Trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

 

Je kunt, in het Elkerliek, ook digitale aangifte doen. Hiervoor heb je het erkenningsbewijs van de gemeente nodig en de Digi-D inloggegevens van beide ouders.

Na de aangifte

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kosten
Aangifte van geboorte in Nederland is gratis
Lees meer over aangifte geboorte in Nederland (Rijksoverheid) of vraag je verloskundige of jullie gemeente naar de plek waar je geboorteaangifte moet doen.